Medio Attribution Tool

Aplikace do systému Keboola Connection pro výpočet atribučních modelů. Pokud máte svůj projekt v Keboola Connection a chcete aplikaci používat i vy nebo se jen chcete dozvědět více, napište nám pomocí kontaktního formuláře nebo e‑mailem na adresu info@medio.cz.

Co je atribuční modelování a proč ho potřebujete?

Na našem blogu jsme pro vás sepsali krátký článek, který se snaží vše vysvětlit. Přečtěte si článek!

Jak aplikace funguje v kostce?

V systému Keboola Connection připravíme tabulku se všemi interakcemi všech vašich uživatelů, které se vám kde povedlo v čase změřit. Co řádek tabulky, to jedna interakce – návštěva webu, spuštění mobilní aplikace, imprese banneru, proklik reklamy, přečtený e-mail, přihození do košíku, telefonický hovor, návštěva kamenného obchodu, dokončená objednávka i s její finanční hodnotou…

Tabulku pošleme do naší aplikace, v jednoduché konfiguraci zvolíme atribuční model, který je ve vašem případě nejvhodnější. A aplikace podle něj rozpočítá všechny konverze a jejich hodnoty mezi jednotlivé interakce každého uživatele. Na výstupu vrátí tabulku jednotlivých interakcí už doplněnou o správně rozpočítané váhy a finanční hodnoty konverzí.

To vše se děje automaticky a pravidelně, takže každý den dostáváte aktuální a správná čísla, se kterými můžete hned pracovat.

Jaké atribuční modely aplikace umí?

Aplikace je plně konfigurovatelná a pokrývá naprostou většinu běžných požadavků a potřeb. Nabízí základní předdefinované atribuční modely:

► Atribuce na první proklik
► Atribuce na poslední proklik
► Atribuce na poslední nepřímý proklik
► Lineární atribuce
► Nepřímá lineární atribuce
► Atribuce založená na pozici
► Nepřímá atribuce založená na pozici

Vedle nich je ale možné určit i svůj úplně vlastní model. Aplikace obecně podporuje:

Poziční vážení. Můžete si třeba říct, že úplně první interakce dostane vždy 20 procent hodnoty konverze, úplně poslední bude mít 30 procent, zbylých 50 procent se pak rozdělí mezi všechny zbylé interakce uprostřed.

Typové vážení. Některým typům interakcí můžete z různých důvodů chtít připsat relativně více nebo méně než ostatním. Například si nastavíte, že prokliky ze sociálních sítí dostanou o polovinu méně než ostatní interakce. A na přímé návštěvy se nebude rozpočítávat vůbec nic.

Dedikovaný podíl. Pro některé specifické interakce můžete vyčlenit pevnou část hodnoty konverzí. Například na imprese bannerů nemá cenu rozpočítávat lineárně, protože je jich typicky hodně a požraly by jinak vše. Ale můžete mezi ně rozdělit vždy třeba 10 procent hodnoty konverze. A zbylých 90 procent hodnoty pak atribuovat ostatním interakcím.

A to vše můžete navzájem různě kombinovat.

Co to ještě umí dále?

Více atribučních modelů najednou. Aplikace umí v jednom průchodu počítat i víc různých atribučních modelů zároveň. Může se hodit třeba pro srovnání různých přístupů k atribuci.

Více konverzní najednou. Aplikace umí v jednom průchodu rozpočítávat i více různých vstupních konverzí a jejich hodnot zároveň, každou pak opět obecně jiným atribučním modelem či více různými atribučními modely.

Volná podoba a struktura vstupní tabulky. Aplikace nevyžaduje žádné pevné pojmenování, počty nebo pořadí sloupců. Pokud už máte ve svém Keboola Connection účtu sestavenou vlastní tabulku interakcí, můžete ji pro výpočet přímo použít.

Podpora časových zón. Aplikace je připravena na celosvětové využití. Počítá s různými timezónami a zohledňuje je při výpočtu.

Omezení časového intervalu pro výpočet. V případě opravdu obrovských datasetů je tedy možné jen inkrementálně dopočítávat změny, není nutné vždy kolem dokola zbytečně přepočítávat celý dataset a výsledek máte hned.

Volitelné časové okno. Můžete každou konverzi rozpočítávat například jenom 30 dní dozadu. Abyste dnešní objednávku nerozpočítávali třeba na dva roky starý náhodný proklik z nějaké tehdejší kampaně.

Příklad za tisíc slov

Ukažme si to celé na konkrétním příkladu. Vstupní tabulka může vypadat třeba nějak takhle:

Zkusme si vymyslet nějaký složitý atribuční model, ani s ním nebude mít naše aplikace problém:

► přepočítávat jen konverze z posledních 30 dní,
► pro každou z nich se dívat na všechny k ní vedoucí interakce rok dozadu,
► mezi imprese bannerů spravedlivě rozdělit desetinu hodnoty konverze,
► zbytek hodnoty konverze rozdělit mezi zbylé interakce,
► z toho úplně první interakce bude mít 20 procent,
► úplně poslední bude mít 30 procent,
► zbytek rozdělíme mezi ostatní interakce uprostřed,
► má to být non-direct, takže na direct nerozpočítávat vůbec nic,
► stejně tak nic nerozpočítávat na interakce typu "conversion".

Aplikace nám vrátí výslednou tabulku s dopočítanými příspěvky jednotlivých kanálů k získání konverze:

Ale to musí být celé výpočetně náročné…

Vše běží v cloudu v infrastruktuře Keboola Connection.

Aplikace je od začátku napsaná s cílem maximální rychlosti a efektivity. Systémové nároky na paměť jsou konstantní, datové přenosy a doba zpracování roste lineárně s velikostí vstupních dat. Podle našich dosavadních testování zvládne aplikace v jednom běhu rozpočítat desítky milionů interakcí za hodinu.

U velkých datasetů je to navíc jen otázka úplně prvního výpočtu. Všechny další přepočty už se dělají inkrementálně jen na potenciálně změněných datech, tedy za zlomek původního času a nároků.

Tohle chci, jak začít?

Pokud máte svůj projekt v Keboola Connection a chcete aplikaci používat i vy nebo se jen chcete dozvědět více, napište nám pomocí kontaktního formuláře nebo e‑mailem na adresu info@medio.cz.

O nás

Co děláme

Webová a datová analytika

Online marketing

Internetové poradenství

Kontakt

Medio Interactive, s.r.o.
Jihlavská 823/78
140 00 Praha 4-Michle

info@medio.cz
+420 222 518 842